Hovedpunktene i budsjettavtalen

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet inneholder ifølge avtalepartene tre hovedsaker.