Rogaland blir mandatvinner

Rogaland blir den store vinneren ved stortingsvalget 2005 med tre ekstra representanter, hvis valglovutvalget får viljen sin.