Statlige sykehus om ett år - nye fylker før valget i 2003

— Alle sykehusinvesteringer med tidshorisont ut over halvannet år bør nå avklares med sykehusenes kommende eier, staten, sier helseminister Tore Tønne.