En milepæl for sikkerhet til sjøs

Direktør Frode Klepsvik i Sjøkartverket er meget tilfreds med at etaten får mer penger til elektroniske sjøkart.