Beiarn-konsesjonen er ugyldig

Konsesjonen som Statkraft fikk for Beiarn-utbyggingen er ikke lenger gyldig. Det hevder jusamanuensis Rolf Selfors ved Universitetet i Tromsø.