TV 2: - Timekravet til lærerne fjernes

KS frafaller kravet om å øke antall timer lærerne må være på skolen, etter det TV 2 erfarer. Dette spørsmålet står sentralt i konflikten.