Kebab full av bakterier

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland retter nå skarp kritikk mot renholdet i kebabrestauranten Super Kebab i Stavanger sentrum. En stikkontroll like før jul i fjor viste alarmende høye mengder bakterier i maten.