• Fotobokser som måler gjennomsnittsfart, halverer antall dødsfall og hardt skadde i trafikken.

Fotobokser med snittmåling forhindrer ulykker

Fotobokser som måler gjennomsnittsfart, halverer antall dødsfall og hardt skadde i trafikken, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).