Tilbake til EU-nei

Det er igjen klart fleirtal mot EU i Rogaland. Styrkeforholdet er nøyaktig som ved folkerøystinga i 1994.