TV 2 må trolig betale konsesjonsavgift

TV 2 må etter alt å dømme betale en avgift for å få forlenget sin konsesjon for å sende riksdekkende reklame-TV.