Mangler penger til å fjerne farlige planoverganger

Jernbaneverkets planer om å fjerne 300 farlige planoverganger neste år kan ikke gjennomføres på grunn av pengemangel.