Høyre blokkerer EU-debatt

-Høyre smyger seg unna en EU-debatt og regjeringen skyver spørsmålet om en reforhandling av EØS-avtalen foran seg, sier generalsekretær Gunnar Bolstad i Europabevegelsen.