Sp: KrF gjør helomvending i samferdselspolitikken

Senterpartiet mener Kristelig Folkeparti har foretatt en helomvending i sitt syn på konkurranseutsetting i samferdselssektoren.