Tredobling av kriminelle barn under ti år

253 barn under ti år kunne vært fengslet om de hadde vært gamle nok. Forbrytelser begått av barn under ti år er tredoblet siden 1995.