Rekordmange menn trenger krisehjelp i julen

Kirkens SOS' krisetelefon mottok i julen en markant økning i antall henvendelser fra menn som har det vanskelig.