Kompetanse er avgjørende

Lærerne anser utdannelse som viktig for å kunne undervise i et fag. Elever synes det er viktigere at de kan lære fra seg.