Større flomfare mot natta

Ifølge nye varsler fra Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) er det stor flom i flere mellomstore og mindre vassdrag på Østlandet og Sørlandet.