Radikale jenter beholder roret

Radikale jenter beholder makten i Aps ungdomsorganisasjon når markante Anniken Huitfeldts epoke er over. Eva Kristin Hansen (27) bringer AUF et hakk til venstre.