Legeforeningen vil kvitte seg med tobakkaksjer

– Legeforeningens penger skal ikke brukes i tobakksindustriens tjeneste, fastslår president Hans Petter Aarseth i Den norske lægeforening.