Røen-saken svekker samarbeidet i sentrum

Sentrumssamarbeidet i fylkespolitikken blir løsere i kanten. Venstre søker en friere stilling, og Sp tenker på det samme etter uenigheten med Høyre om Røen-notatene.