64.3 prosent stemte nei

59,6 prosent av LO-medlemmene stemte nei i uravstemningen.