Støttegruppen vurderer erstatningssak

Støttegruppen for de pårørende etter Åsta-ulykken mener ulykkesrapporten gir et klarere grunnlag for å kreve erstatning av NSB og Jernbaneverket.