Forening vil ha flere autoriserte dommere

Det bør være sikkerhetsklarerte dommere ved alle landets domstoler som har mer enn en dommer, mener Den Norske Dommerforening.