Nasjonal dugnad mot aids

Den lille, røde sløyfa samler dem på samme side av bordet, Yngve Hågensen og Karl Glad. Sammen med en rekke andre lederskikkelser skal de delta i en nasjonal dugnad mot aids.