Stabil fastlege-relasjon - mindre alternativ behandling

Pasienter som hadde hatt samme fastlege i mer enn to år, oppsøker i mindre grad alternativ behandler, viser en ny norsk studie.