Bilister i kollektivfeltet

Regjeringen vil vurdere bruk av såkalt "kameratkjøring" for å få ned køene inn til de større byene.