Øko-bønder reagerer på SNT-utspill

Øko-bøndenes interesseorganisasjon i Norge, ØkoProdusentane, mener Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) feilinformerer når tilsynet hevder at økologisk landbruk ikke gir noen helsemessige eller miljømessige gevinster.