Foreslår 100 kilometer i timen

Regjeringen satser sterkt på økt sikkerhet på veiene. Senking av fartsgrenser og prikkbelastning av førerkort er noen av tiltakene.