Lagmannsretten behandler konedrapanke

Eidsivating lagmannsrett starter tirsdag ankebehandlingen av et drap som fant sted på Jessheim i Akershus i juni i fjor.