Høie forsvarer sykehusprosessen

Det var viktig å få tatt et valg i sykehussaken, sier helseministeren, som mener det faglige grunnlaget var godt nok.