Ikke riksrett denne gang, heller

Tidligere samferdselsminister Kjell Opseth(Ap) får kritikk av Stortingets kontrollkomité for ikke å ha gittStortinget god nok informasjon om byggingen avfastlandsforbindelsen til Magerøya, Fatima-prosjektet. Det er ikkeflertall for å forberede riksrettssak.