Skolen sentral for å hindre tvangsekteskap

Skolen har en meget sentral plass i arbeidet med å forebygge tvangsekteskap. Det mener Lubna Jaffery i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Hun har vært med på å utarbeide forslag til tiltak for å hindre tvangsekteskap. Endringer i Utlendingsloven kan også være aktuelt.