Fare for streik ved norske flyplasser

Trafikken ved flere norske flyplasser kan bli lammet av streik fra 24. juni.