Krekar-kjennelse kommer mandag

Først mandag blir det klart om Økokrim får medhold i sitt krav omforlenget varetekt for mulla Krekar.