Sakkyndige: Tannbittbeviset både svekket og forsterket