Hermansen skal effektivisere statsetater

Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) henter inn tidligere Telenor-sjef Tormod Hermansen til å lede arbeidet med å gjøre flere statsetater mer effektive.