Færre norske på utenlandsoppdrag

De norske styrkene i utlandet blir mindre. Det siste året er antall nordmenn på utenlandsk oppdrag blitt redusert med nærmere 300 mann til 1129 personer totalt.