Barnas rettssikkerhet foran foreldres samværsrett

Dommerstanden skal på kurs, og barn helt ned i sjuårsalderen skal høres i barnefordelingssaker. Nå skal barnas rettssikkerhet gå foran foreldrenes rett til samvær.