Død kvinne glemt på kjølerom på Bærum sykehus

Først 39 dager etter sin død blir den 88 år gamle Bærums-kvinnen begravet. Kvinnen, som ikke hadde pårørende, ble glemt på Bærum sykehus