Økt bostøtte på grunn av kulda kommer i mars

Ekstrautbetalingen av bostøtte til dem som trenger penger for å klare økte fyringsutgifter, kommer i begynnelsen av mars, på samme tid som den ordinære utbetalingen av bostøtte.