33 personer omkom i ulykker med fritidsbåt i 2010

33 personer omkom i ulykker med fritidsbåt i 2010, viser statistikk fra Sjøfartsdirektoratet.