• FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

Sterk økning i antall laserangrep mot fly

I 2010 ble det registrert 155 tilfeller av bevisst laserbruk mot piloter i Norge. I 2008 var tallet 5. Det er hovedsakelig rute— og charterfly som blir utsatt for den livsfarlige leken.