Strålevernet frykter nedsmelting i Fukushima

Statens strålevern frykter en nedsmelting i reaktor 2 ved kraftverket Fukushima Daiichi. Dette er likevel ikke ensbetydende med utslipp.