Staten dømt for brudd på menneskerettighetene

Borgarting lagmannsrett har dømt staten for å ha brutt menneskerettighetene til en firebarnsmor. Myndighetene sviktet da den mishandlede kvinnen ikke fikk politibeskyttelse.