• Scanpix

Alvdal-dommeren tilfreds med pressen

Tingrettsdommer Tom Urdahl er tilfreds med måten pressen har håndtert opplysningene som er framkommet under rettsforhandlingene i Alvdal-saken.