Vær varsom med hvor du sanker blåskjell

Mattilsynet har gjort målinger 36 steder langs norskekysten. På 13 av disse stedene anbefaler de ikke å spise blåskjellene.