• Høyre vil redde apotekbransjen. Scanpix

Høyre vil overføre legetjenester til apotekene

I et forsøk på å redde en apotekbransje som sliter med inntjeningen, foreslår Høyre å overføre flere tjenester fra fastlegeordningen.