Rike styrer statlig eide selskaper

Styrene i de statlig eide selskapene er bemannet av Norges rikeste menn og kvinner, skriver Klassekampen.