- Politimesterne bør tenke etter om de er åpne nok

Justiskomitémedlem Andre Oktay Dahl (H) er bekymret over manglende åpenhet i Politi-Norge.