• syef791c.jpg

Siktelsen mot Ubaydullah Hussain utvidet

Politiet har utvidet siktelsen mot islamisten Ubaydullah Hussain (27) til også å omfatte trusler mot Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.